Απόσυρση γαλακτομικών προϊόντων με εντολή ΕΦΕΤ

0

Αποσύρθηκαν με εντολή του Ε.Φ.Ε.Τ. και από την ελληνική αγορά γαλακτοκομικά προϊόντα που παρήχθησαν από την ιταλική επιχείρηση «LAT BRI LATTICINI BRIANZA S.P.A.», στην οποία οι αρμόδιες ιταλικές υγειονομικές αρχές προέβησαν στην προσωρινή αναστολή κωδικού έγκρισης και σε προληπτική ανάκληση παραχθέντων προϊόντων…