Αποσύρθηκε διάταξη για τις δημόσιες συμβάσεις

0

Στην απόσυρση της διάταξης με την οποία καθίσταντο έγκυρες συμβάσεις για κρατικές προμήθειες που δεν είχαν καταχωρισθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) οδηγήθηκε χθες ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Σταθάκης μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και τα σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου. Ο ίδιος, μάλιστα, παραδέχθηκε ότι η εν λόγω διάταξη όντως δημιουργούσε παρεξηγήσει