Αποζημιώνουν τους κληρονόμους των θυμάτων

0

Οι κληρονόμοι των θυμάτων της Αρμενικής Γενοκτονίας, τα οποία είχαν ασφάλειες ζωής στη γαλλική ασφαλιστική εταιρεία ΑΧΑ, μπορούν να απαιτήσουν χρηματικές αποζημιώσεις βάσει σχετικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τον όμιλο. Η ΑΧΑ συμφώνησε να καταβάλει ένα συνολικό ποσόν 12,7 εκατ. ευρώ στους κληρονόμους των Αρμενίων που είχαν ασφάλειες ζωής σε θυγατρικές της στην Οθωμανκή Αυτοκρατορία κι έχασαν τη ζωή τους στις σφαγές του 1915-17 …..