Αποζημίωση 120.000 ευρώ για διάκριση σε βάρος των ανδρών

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Παρασκευή, 4 Μαϊου 2007 Νορβηγός δικαιώθηκε από την υπηρεσία κατά των διακρίσεων, επειδή η αίτησή του να διοριστεί δικαστής απορρίφθηκε λόγω του φύλου του, και τη θέση του κατέλαβε γυναίκα …..