Αποζημίωση και σε μνηστευμένους με τα θύματα

0

ΔΙΚΑΙΩΜΑ αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου από τροχαίο έχουν και μνηστευμένοι με τα θύματα, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται τυπικά στον κύκλο των συγγενών….