Αποζημίωση σε εργαζόμενο για υποβάθμιση εργασίας

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2/5/2006 Mεγάλες αποζημιώσεις μπορούν να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι όταν ο εργοδότης προχωρά σε βλαπτική μεταβολή των συνθηκών εργασίας τους π.χ. υποβαθμίζοντας το εργασιακό τους αντικείμενο, μεταθέτοντάς τους επίτηδες σε άλλον χώρο, αλλάζοντας χωρίς λόγο το ωράριο εργασίας κ.λπ. Στις περιπτώσεις αυτές οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να θεωρήσουν ότι έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους και να αξιώσουν την οφειλόμενη αποζημίωση ή μπορούν να αποκρούσουν τη βλαπτική μεταβολή, συνεχίζοντας να παρέχουν την εργασία τους υπό τους όρους που την πρόσφεραν στο παρελθόν …..