Αποζημίωση σε εργαζόμενο – θύμα εργασιακών αλλαγών

0

«E» 2/5 Mεγάλες αποζημιώσεις μπορούν να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι όταν ο εργοδότης προχωρά σε βλαπτική μεταβολή των συνθηκών εργασίας τους, π.χ. υποβαθμίζοντας το εργασιακό τους αντικείμενο, μεταθέτοντάς τους επίτηδες σε άλλον χώρο, αλλάζοντας χωρίς λόγο το ωράριο εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να θεωρήσουν ότι έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους και να αξιώσουν την οφειλόμενη αποζημίωση ή μπορούν να αποκρούσουν τη βλαπτική μεταβολή, συνεχίζοντας να παρέχουν την εργασία τους υπό τους όρους που την πρόσφεραν στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, για την παράνομη και άδικη σε βάρος τους συμπεριφορά του εργοδότη μπορούν να αξιώσουν επιπλέον την καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης για την προσβολή που υπέστη η προσωπικότητά τους ως προς την επαγγελματική τους αξία, αφού η βλαπτική μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας εκθέτει τελικά τους εργαζόμενους απέναντι στους συναδέλφους τους αλλά και στον κοινωνικό τους περίγυρο …..