Αποζημίωση σε τραπεζοϋπάλληλο που δεν προήχθη

0

Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν οι υπάλληλοι τραπεζών που δεν προάγονται αν και υπερέχουν σε προσόντα έναντι συναδέλφων τους. Σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου, η παράλειψη προαγωγής δίνει τη δυνατότητα στον υπάλληλο που δεν προήχθη να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που δέχθηκε λόγω της προσβολής της προσωπικότητας, της υπόληψης και της επαγγελματικής του αξίας …..