Αποζημιώσεις-εξπρές για καταναλωτές

0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΕΞΠΡΕΣ ακόμη και σε καταναλωτές που δεν έχουν προσφύγει σε δικαστήρια, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης «για την προστασία του καταναλωτή», το οποίο θα κατατεθεί εντός του Μαρτίου στη Βουλή. Το νομοσχέδιο κατοχυρώνει το δικαίωμα σε καταναλωτές να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από τράπεζες και επιχειρήσεις, ακόμη και αν οι ίδιοι δεν έχουν δικαιωθεί στα δικαστήρια, αν οι υποθέσεις τους εμπίπτουν σε δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν συλλογικές αγωγές καταναλωτικών οργανώσεων …..