Αποζημιώσεις με την κατάθεση της αγωγής

0

Καταχρηστικός κρίθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ο όρος που θέτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στα συμβόλαιο πυρός σπιτιών, αυτοκινήτων κ.λπ., σύμφωνα με τον οποίο ο τόκος υπερημερίας της αποζημίωσης αρχίζει να τρέχει μετά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης που δικαιώνει τους ασφαλισμένους και όχι από την πρώτη ημέρα κατάθεσης της αγωγής. Η Ολομέλεια υιοθέτησε πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δ. Λινού …..