Αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες

0

«E» 14/7 PEΠOPTAZ: AΛEΞANΔPOΣ AYΛΩNITHΣ Στην καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες εκτάσεων, που αγοράστηκαν καλόπιστα για ανοικοδόμηση αλλά κατόπιν κρίθηκαν δασικές, υποχρεώνεται το ελληνικό Δημόσιο. Για το σύνολο των αντίστοιχων περιπτώσεων, οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών μετριούνται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Mε απόφασή του, που εκδόθηκε μόλις χθες, το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε τον Συνεταιρισμό Aναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Aττικής, ο οποίος είχε προσφύγει κατά του ελληνικού κράτους, επικαλούμενος καταπάτηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας των μελών του από την (εκ των υστέρων) εφαρμογή των προστατευτικών διατάξεων για τα δάση …..