ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Μπορούν οι υποψήφιοι να δουν πώς βαθμολογήθηκαν

0

«ΑΣΕΠ δώσε τα γραπτά» Της ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Διαφάνεια στους διαγωνισμούς του Δημοσίου επιβάλλει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιτρέποντας στους υποψήφιους να παίρνουν αντίγραφα των γραπτών τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διασταυρώνουν την ορθότητα της βαθμολογίας τους. Η Αρχή υποχρεώνει το ΑΣΕΠ αλλά και όλους τους φορείς του Δημοσίου που διενεργούν διαγωνισμούς να χορηγούν στους υποψήφιους αντίγραφα των γραπτών δοκιμίων τους, ώστε σε περίπτωση που έχουν γίνει λάθη κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, να μπορούν να ασκήσουν ακόμη και αγωγή αποζημίωσης κατά της διοίκησης για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις της …..