Αρχή Προστασίας για υιό Κεδίκογλου

0

Ως θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος έκρινε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τα περιουσιακά στοιχεία του γιου του προέδρου του Αρείου Πάγου, Ρωμύλου Κεδίκογλου, και επομένως η δημοσιοποίησή τους θεωρείται απολύτως σύννομη. Η Αρχή αναφέρει ότι το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση υπερέχει και επικαλείται την πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σύμφωνα με τη νομολογία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν καθήκον να ενημερώνουν το κοινό για υποθέσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος και αντίστοιχα το κοινό έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για τα ζητήματα αυτά …..