Αρχή Προστασίας: Πρόστιμο 3.000 ευρώ στην ΕΛ.ΑΣ. για τις κάμερες

0

ΑΠΕ Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2006 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αρίθμ. 57/2006 απόφασή της, επέβαλε στο υπουργείο Δημοσίας Τάξης – Ελληνική Αστυνομία πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ …..