Αρχεία για 6 μήνες θα τηρούν οι πάροχοι

0

Τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης και όχι της απλής δυνατότητας, όπως ισχύει σήμερα, των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων να τηρούν επί έξι μήνες τα δεδομένα κίνησης ή θέσης μιας επικοινωνίας στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, εισάγει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης…