Άρειος Πάγος: Αποζημιώσεις στους πολίτες από τους εμπρηστές

0

Οι πολίτες που μένουν σε περιοχές με κατεστραμμένες δασικές εκτάσεις, μπορούν να ζητούν χρηματική αποζημίωση από τους εμπρηστές ή όσους τα έχουν καταστρέψει, για προσβολή της προσωπικότητας τους. Όπως αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο ο αποκλεισμός πρόσβασης των πολιτών σε δάσος λόγω καταστροφής που έχει επέλθει από τρίτα πρόσωπα, συνιστά προσβολή της προσωπικότητας τους, η οποία γεννά δικαίωμα αποζημίωσης τους.