Άρειος Πάγος: Διετής η παραγραφή αντικατάστασης καινούριου αυτοκινήτου

0

Ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμ. 147/2010 απόφασή του έκρινε ότι είναι διετής (πριν το 2002 η παραγραφή ήταν εξάμηνη) η παραγραφή της απαίτησης αναστροφής (αντικατάστασης) καινούργιου αυτοκινήτου, λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων που παρουσιάζονται μετά την αγορά…