Αρειος Πάγος: Δικαίωμα αποζημίωσης λόγω βιντεοσκόπησης ερωτικών στιγμών

0

Η βιντεοσκόπηση προσωπικών ερωτικών στιγμών γεννά δικαίωμα αξίωσης για χρηματική ικανοποίηση από το «θύμα» σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο…