Άρειος Πάγος: Η τοκοφορία για τις απολύσεις αρχίζει από την ημέρα της απόλυσης

0

Ο Άρειος Πάγος (Β2 Τμήμα) με την υπ’ αριθμ. 81/2010 απόφασή του έκρινε ότι στις περιπτώσεις καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας η τοκοφορία για τις αποζημιώσεις αρχίζει από την ημέρα απόλυσης του εργαζομένου και όχι από την ημέρα επίδοσης της αγωγής του απολυθέντα στον εργοδότη…