Αρειος Πάγος: Ειδικός όρος για τις απολύσεις

0

Οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τον απολυθέντα εργαζόμενο, εάν προηγουμένως δεν έχει κριθεί καταχρηστική η απόλυσή του από τα δικαστήρια…