Αρειος Πάγος: «Ναι» σε προσωποκράτηση για οφειλές υπό όρους

0

«Ναι» λέει ο Αρειος Πάγος στη συνέχιση του μέτρου της προσωποκράτησης για οφειλές μεταξύ εμπόρων, με την προϋπόθεση, όμως, ότι δεν υπάρχει οικονομική αδυναμία του οφειλέτη να εκπληρώσει την υποχρέωσή του.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που προβλέπει την προσωποκράτηση, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά εμπόρων για οφειλές, καθώς «είναι σύμφωνη με το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώμα