«Ασφυκτιά» το Εφετείο, καθυστερούν οι δίκες

0

Είναι γνωστό ότι ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστών, στα μεγάλα κυρίως δικαστήρια της χώρας, είναι ανεπαρκής σε σχέση με τον αριθμό των εκδικαζομένων σ’ αυτά υποθέσεων. Ειδικά όμως για το Εφετείο Θεσσαλονίκης η δυσαναλογία υπηρετούντων δικαστών και εκδικαζομένων υποθέσεων κατά την τελευταία δεκαετία έχει υπερβεί κάθε ανεκτό όριο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας του δικαστηρίου αυτού. Συγκεκριμένα: α) οι οργανικές θέσεις των εφετών στο Εφετείο Θεσσαλονίκης το έτος 1997 ήταν 45 (ΠΔ 229/1997) …..