Ασπίδα προστασίας στις προμήθειες Δημοσίου

0

Νομοσχέδιο για δικαστική προστασία και έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης…