ΑΘΕΜΙΤΟΣ – Η εθελουσία στο στόχαστρο της Κομισιόν

0

Η Κομισιόν επιμένει στο θέμα της συμμετοχής του Δημοσίου στο κόστος της εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων του ΟΤΕ. Με έγγραφό της με ημερομηνία 29 Ιουνίου που κοινοποιήθηκε χθες στις ελληνικές Αρχές, ζητεί περαιτέρω διερεύνηση των χρηματοδοτήσεων που καταβλήθηκαν από την πλευρά του Δημοσίου. Το τελευταίο έχει υποσχεθεί να διαθέσει το 4% του απαιτούμενου ποσού με τη διάθεση μετοχών που κατέχει στον Οργανισμό …..