Ατιμώρητοι αστυνομικοί που αυθαιρετούσαν

0

Την αντίθεση και εναντίωσή του σε απαλλακτική ΕΔΕ, που αφορούσε ανάρμοστη συμπεριφορά αστυνομικών υπαλλήλων του Τμήματος Αλλοδαπών ΒΑ Αττικής σε βάρος δικηγόρων την περίοδο 2003-2004, εκφράζει σε έγγραφό του προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά (ΔΣΠ), διατυπώνοντας το αίτημα του επανελέγχου της υπόθεσης. Στο ίδιο έγγραφο (α.π. 470/11-4-2006) ο ΔΣΠ κάνει λόγο για «την ανάπτυξη μιας απαραδέκτου νοοτροπίας αυθαιρεσίας, η οποία πολύ φοβούμεθα ότι θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο όσο τα ανεπίτρεπτα αυτά κρούσματα θα παραμένουν πειθαρχικώς ή ποινικώς ανέλεγκτα» …..