Μπάγιας: Δεν θεωρούν τους δικαστές ικανούς και ώριμους να αυτοδιοικηθούν

0

«ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ» για το αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων, που επιτρέπει στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς να επιλέγουν μεταξύ ομοιόβαθμων συναδέλφων τους τα πρόσωπα που θα τους διοικούν, βάζει με τροπολογία που κατέθεσε στο Θερινό Τμήμα της Βουλής το υπουργείο Δικαιοσύνης…