Μπλόκο σε υπερωρίες

0

«E» 22/5 Ο εργαζόμενος που βρίσκεται στη δουλειά του σε καθεστώς ετοιμότητας για εργασία μπορεί να περιορίζει την ελευθερία του προς χάριν του εργοδότη του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να εξομοιωθεί μισθολογικά με τον εργαζόμενο σε πλήρες ωράριο …..