Μπλόκο ΣτΕ στην ίδρυση του ΕΤΑΤ

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 13/7/2006 «Στον αέρα» βρίσκονται οι κυβερνητικοί χειρισμοί για το ασφαλιστικό των τραπεζών που είχαν πυροδοτήσει μεγάλες εντάσεις. Tο ΣτΕ έκρινε παράνομο και «μπλόκαρε» σχέδιο Π.Δ. που αφορούσε τη λειτουργία του νέου Eνιαίου Tαμείου Aσφάλισης Tραπεζοϋπαλλήλων (ETAT) εντοπίζοντας διάφορα συνταγματικά προβλήματα. Στην ουσία η απόφαση του ΣτE «παγώνει» τις ενέργειες της κυβέρνησης που προσπάθησε να δημιουργήσει έναν ενιαίο ασφαλιστικό φορέα, με στόχο τη μελλοντική κατάργηση και διάλυση των ήδη υπαρχόντων επικουρικών ταμείων ασφάλισης των τραπεζοϋπαλλήλων …..