Χ.Κ. Τεγόπουλος: Αναβολή για 7 Μαρτίου η συζήτηση για ένταξη στο άρθρο 99

0

Αναβλήθηκε για την 7η Μαρτίου η συζήτηση της αίτησης υπαγωγής της εταιρείας «Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ» στις διατάξεις των άρθρων 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και η λήψη προληπτικών μέτρων, λόγω της απεργίας των δικηγόρων, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, διατηρήθηκε σε ισχύ υφιστάμενη προσωρινή διαταγή απαγόρευσης λήψης ατομικών καταδιωκτικών μέτρων, με εξαίρεση σε ό,τι αφορά το 50% των οφειλομένων στο προσωπικό της εταιρείας