Χρηματιστήριο: 6 κατηγορητήρια για τον πύραυλο «Σιγάλας»

0

Ενα καλά οργανωμένο σχέδιο, το οποίο εκτόξευσε τη μετοχή της εταιρείας «Σιγάλας» κατά 788,99%(!) την εποχή που «ανθούσαν» οι μετοχές-φούσκες του Χρηματιστηρίου και απέφεραν κέρδη έως 16 δισεκατομμύρια δραχμές, περιγράφουν στα κατηγορητήρια που συνέταξαν οι εφέτες ανακριτές. Τα πρώτα έξι κατηγορηρητήρια, το καθένα από τα οποία αριθμεί από 70 σελίδες, αφορούν επιχειρηματίες και χρηματιστές οι οποίοι ενεπλάκησαν στις συναλλαγές της «Σιγάλας» την περίοδο 1999-2000 …..