ΔΕΗ: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις για το διαγωνισμό του Λαυρίου

0

Απερρίφθη από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η προσφυγή της Κομισιόν κατά της ΔΕΗ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης, σήμερα εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί της υπόθεσης C-399/05 που αφορά "αιτιάσεις και καταγγελίες περί παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων εκ μέρους της ΔΕΗ ΑΕ, αναφορικά με το διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Λαυρίου" …..