Δεκάδες έρευνες κατά καταπατητών – οικοπεδοφάγων

0

«Κανένας, ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν μπορεί να επηρεάσει την κρίση των Ελλήνων δικαστών»…