Δεν αναστέλλεται η επιστροφή των ενισχύσεων στην Ολυμπιακή

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 8/2/2007 O πρόεδρος του Πρωτοδικείου των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων (πρωτοβάθμιο ευρωπαϊκό δικαστήριο) απέρριψε με απόφασή του στις 29 Iανουαρίου αίτηση της Oλυμπιακής Aεροπορίας για αναστολή της υποχρέωσης του ελληνικού κράτους να αναζητήσει από αυτή τις κρατικές ενισχύσεις που της έχει κατά καιρούς δώσει, όπως προβλέπει απόφαση της Kομισιόν της 14ης Σεπτεμβρίου 2005 …..