Δεν απαιτείται πάγιος εκλογικός νόμος

0

B. ΜΑΓΓΙΝΑΣ Θέλω, εισαγωγικά, να σημειώσω ότι οι συνεχείς αλλαγές του εκλογικού νόμου κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος. Εχει, πιστεύω, καταστεί ευρύτερα αποδεκτό ότι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός εκλογικού συστήματος που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της χώρας μας πρέπει να είναι: H ανάδειξη ισχυρής κυβέρνησης και η ικανοποιητική αντιπροσώπευση των υπαρκτών πολιτικών δυνάμεων. Συνεπώς, αν ειλικρινώς επιθυμούμε τη διασφάλιση των ουσιωδών αυτών στοιχείων, ως σημαντικών παραγόντων της εύρυθμης και δημοκρατικής λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύματός μας, επιβάλλεται με πολλή προσοχή να συζητούμε για τον εκλογικό νόμο και να μην υποκείμεθα σε μικροκομματικές, παροδικές σκοπιμότητες …..