Δεν «προτείνεται νομίμως» η αναλογία που προβλέπει το ΠΔ για την εκπροσώπηση των ΟΤΑ στις τοπικές ενώσεις

0

ΣτΕ: Νόμιμο το Π.Δ. Παυλόπουλου για τους αντιπροσώπους των ΟΤΑ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2007 Νόμιμο κρίθηκε, με ψήφους 5 προς 4, από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο σύνολό του το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλου, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα για Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και για την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος ΚΕΔΚΕ. Ωστόσο η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν «προτείνεται νομίμως» η αναλογία που προβλέπει το ΠΔ για την εκπροσώπηση των ΟΤΑ στις τοπικές ενώσεις. Όπως αναφέρει το ΣτΕ, οι «διατάξεις του άρθρου 51 του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, εισάγουν τον κανόνα ότι στον επιτυχόντα συνδυασμό ανήκουν τα 3/5 και στους επιλαχόντες συνδυασμούς τα 2/5 των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, οι διατάξεις του άρθρου 1 του σχεδίου, κατά το μέρος που αφορούν στην εκπροσώπηση, στη Γενική Συνέλευση της οικείας ΤΕΔΚ, των δημοτικών συμβουλίων, τα οποία έχουν 17, 21, 27 ή 33 και άνω μέλη, δεν προτείνονται νομίμως» …..