Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή»

0

«E» 27/9 Ευθύνες, και επισήμως, στην υπόθεση των ομολόγων καταλογίζει απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας που διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή» και των δύο θυγατρικών της εταιρειών, στην Κύπρο, μέχρι να κριθεί οριστικά η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη …..