Διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα και στις επενδύσεις

0

ΑΠΕ Τρίτη, 29 Μαϊου 2007 Με αντικείμενο θέματα του υπουργείου Οικονομίας συνεδρίασε η Κυβερνητική Επιτροπή, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού. Ο κ. Αλογοσκούφης δήλωσε ότι ενημέρωσε την Κυβερνητική Επιτροπή για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών και των εταιριών διαχείρισης επενδύσεων σε εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών …..