ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ – Να ανασυνταχθεί ριζικά το αναχρονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων

0

Οι αντιπαραθέσεις γύρω από το άρθρο 16 του Συντάγματος συσκοτίζουν τα ουσιαστικά προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Οι αναφορές σε «εμφυλιοπολεμικά κατάλοιπα» ή σε «δημοκρατικές κατακτήσεις» παραπέμπουν στην Ιστορία. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι αναχρονιστικό, αν χρειάζεται επαναστατική αναμόρφωση, και αν το άρθρο 16 αποτελεί μέρος του συνολικού προβλήματος. Την εποχή της γνώσης, η ενίσχυση και αναβάθμιση της Παιδείας αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο και ευημερία. Είναι κοινά αποδεκτό ότι «η μόρφωση είναι κοινωνικό αγαθό και όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα σε αυτήν». Όμως, το σημερινό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης αντανακλά, και δεν αντιμετωπίζει, τις κοινωνικές ανισότητες. Όλες οι στατιστικές δείχνουν ότι η πλειοψηφία όσων σπουδάζουν στα ΑΕΙ της χώρας μας προέρχεται από τα μεσαία και ανώτερα στρώματα, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό προέρχεται από τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες …..