Διαπιστώνει σκάνδαλα στην «Παναγία Ακρωτηριανή»

0

Σκανδαλώδη διαχείριση στο Ιδρυμα «Παναγία Ακρωτηριανή», με παραχώρηση σε βρετανική εταιρεία για τουριστική αξιοποίηση 26.000 στρεμμάτων που φέρονται να ανήκουν στη μονή Τοπλού και αντίτιμο 2 δισ. δρχ. (1998-2006), διαπιστώνει ο ελεγκτής-οικονομικός επιθεωρητής Μ. Χριστοδουλάκης…