Διατροφή και για σπουδές

0

«E» 23/3 PEΠOPTAZ: AΛ. AYΛΩNITHΣ Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να καλύπτουν τις διατροφικές και βιοτικές ανάγκες των παιδιών τους, μέχρις ότου ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ακόμα και σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης. O Aρειος Πάγος έκρινε ότι και το ενήλικο παιδί έχει δικαίωμα να αξιώσει από τους γονείς του διατροφή μέχρις ότου τελειώσει ακόμα και τις μεταπτυχιακές σπουδές, εφόσον βέβαια η απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων και των σπουδών δεν επιτρέπει να αναζητήσει τους κατάλληλους πόρους με την προσωπική του εργασία. Συνεπώς, εάν οι σπουδές απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και μελέτη, τότε το παιδί δεν είναι υποχρεωμένο να βρει δουλειά για να καλύψει τα προς το ζην και τις σπουδές του …..