ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ – Στον Τειρεσία τα απολεσθέντα

0

Της ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Το πράσινο φως στην εταιρεία «Τειρεσίας Α.Ε.» για τη δημιουργία αρχείου διαβατηρίων ή δελτίων ταυτότητας που έχουν κλαπεί ή χαθεί, με αποκλειστικό σκοπό τη χρησιμοποίησή του μόνον από τις τράπεζες προκειμένου να προστατεύουν τους πελάτες τους από κυκλώματα τραπεζικής απάτης, έδωσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η διαβίβαση των σχετικών στοιχείων θα γίνεται ηλεκτρονικά, κάθε δίμηνο, από την ΕΛ.ΑΣ., υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα στέλνονται τα ονοματεπώνυμα των κατόχων των εγγράφων, παρά μόνον ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου και η ημερομηνία δήλωσης της κλοπής ή της απώλειας. Επίσης, στην απόφασή της η Αρχή ορίζει ότι πρόσβαση στο αρχείο τής «Τειρεσίας» θα έχουν μόνον οι τράπεζες για την προστασία των πελατών τους από τη χρήση κλαπέντων ή απολεσθέντων εγγράφων. Οι τράπεζες θα έχουν on line πρόσβαση στο αρχείο. Κατά τη συναλλαγή θα πληκτρολογείται ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου που προσκομίζει ο πελάτης. Αν ο αριθμός ανήκει σε έγγραφο που έχει κλαπεί ή χαθεί, θα εμφανίζεται σχετική ένδειξη στην οθόνη, οπότε η συναλλαγή δεν θα μπορεί να συνεχιστεί …..