Διαβατήριο και δίπλωμα μόνο από την αστυνομία – Για εγγύηση ελέγχου των όρων ασφαλείας

0

Σε κεντρικό φορέα έκδοσης όλων των δημοσίων εγγράφων που απαιτούν χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς αποτελούν αντικείμενο πλαστογράφησης, πρόκειται να εξελιχθεί η Διεύθυνση Eκδοσης Διαβατηρίων της EΛ.ΑΣ. …..