Διχασμένοι για το ενεργειακό πιστοποιητικό ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

0

Αντίθετοι εμφανίζονται με την εφαρμογή του ενεργειακού πιστοποιητικού για την ενοικίαση των σπιτιών ιδιοκτήτες και επιθεωρητές, καθώς πιστεύουν ότι το μέτρο δεν θα προχωρήσει, σε αντίθεση με τους ενοικιαστές, που τάσσονται υπέρ του μέτρου, καθώς πιστεύουν ότι έτσι θα μπορούν να διαπραγματευτούν καλύτερο μίσθωμα.

Το μέτρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται από χθες, καθώς επεκτάθηκε η υποχρέωση της προσκόμισης ενεργειακού πιστοποιητικού και στις μισθώσεις εκτός από τις αγοραπωλησίες.