Διχάζει η συνταγματικότητα του επιδόματος

0

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος μόνον στον έναν από τους δύο συζύγους συνταξιούχους τους ΙΚΑ, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα, το πρώτο τμήμα του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου έκρινε ότι τόσο στην περίπτωση των συνταξιούχων του ΙΚΑ, όσο και στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο εργάζεται, δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας καθώς οι απολαβές τους υπερβαίνουν το ποσό του επιδόματος …..