Διευκρινίσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των δικαστικών αντιπροσώπων

0

Μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας περιφέρειας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, υπό τον όρο ότι οικεία περιφέρεια νοείται η αντίστοιχη αιρετή περιφέρεια, ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στις περιφερειακές εκλογές…