Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις υπηρεσίες Αλλοδαπών

0

Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έως ότου μετεξελιχθούν σε «υπηρεσίες μίας στάσης», θα συνεχίσουν «να εκδίδουν απρόσκοπτα άδειες διαμονής ενιαίου τύπου, με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας, μέχρι νεώτερης σχετικής ενημέρωσης από το υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένου ότι η προσαρμογή στις νέες διαδικασίες θα εφαρμοστεί σταδιακά, αφού ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες».