ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ – Περιμένουν να δικαιωθούν για τις αποδοχές τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο

0

ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ βάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την ανάσα που του έδωσε με την απόφαση για την άτεγκτη απομάκρυνση των συμβασιούχων. Με σειρά αποφάσεών του το Ανώτατο Δικαστήριο – τις οποίες αναμένεται να επικαλεστούν οι δικαστικοί λειτουργοί προκειμένου να διεκδικήσουν τις αναπροσαρμογές των αποδοχών τους σύμφωνα με την απόφαση του Μισθοδικείου – δεν έχει δεχθεί την περιστολή των κρατικών δαπανών ως θεμιτό επιχείρημα για τη μη καταβολή σε αμειβόμενους από το Δημόσιο αναγνωρισμένων με δικαστικές αποφάσεις απαιτήσεων …..