Δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού

0

Μέχρι και 10 χρόνια από την ολοκλήρωση της επένδυσης διατηρούν το δικαίωμα οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις του νόμου 2601/98 να σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό για την ακάλυπτη αξία των επενδύσεων αυτών. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Αντώνης Μπέζας (ΠΟΛ.1069) η δυνατότητα αυτή αφορά επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 3299/2004 …..