Δικαίωσε εργαζομένους

0

«E» 12/9 Τo επίδομα παραμεθόριων περιοχών, που λαμβάνουν οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, δικαιούνται και οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ …..