Δικαίωση εργαζομένων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

0

«E» 24/5 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ Με δύο εισηγήσεις του σε αντίστοιχες υποθέσεις ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προτείνει σ’ αυτό να βάλει όρια στην ασύδοτη νεοφιλελεύθερη εφαρμογή των αρχών που διέπουν την εσωτερική αγορά της Κοινότητας και να λάβει υπόψη του τις εθνικές νομοθεσίες τις σχετικές με τις συνθήκες και τους όρους εργασίας…..